zapisz

Zapisy

Zapraszamy do zapisu na wydarzenie "AUTOMATYZACJA TESTOWANIA w praktyce" 25-26 maja 2023

Warunki udziału:

  • w konferencji – 450 zł + VAT
  • w warsztacie (jeden do wyboru) – 590 zł + VAT
  • w konferencji i warsztacie – 950 zł + VAT

10% rabatu przy rejestracji do 28 lutego

* rabat dotyczy wszystkich cen regularnych i zostanie naliczony w chwili wystawienia faktury.

Rezygnacja z płatnych usług. W przypadku rezygnacji z udziału Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty całości kwoty zgodnej z niniejszym zamówieniem. Faktura za zamówione usługi zostanie wystawiona w terminie do 7 dni od dnia wykonania usługi i będzie powiększona o należny podatek VAT. Niestawienie się zamawiającego lub osób przez niego wskazanych do odbioru usługi, będącej przedmiotem umowy nie zwalnia z zapłaty.

* Oświadczam, że przyjmuję wszystkie zobowiązania Zamawiającego, powstałe w wyniku niniejszego zamówienia. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania przedpłaty za zamówione usługi na wskazany przez Organizatora rachunek bankowy. Uczestnictwo w konferencji możliwe jest wyłącznie po uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych wobec Organizatora, nie później niż na 7 dni przed wydarzeniem.

Rejestracja zostanie wkrótce otwarta